مجموعه داستان«لالائی نیروانا»؛ نویسنده و راوی «آزاده جمشیدپور»

نودوپنجمین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
مجموعه داستان«لالائی نیروانا»؛ نویسنده و راوی «آزاده جمشیدپور»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان