با موتور لباسشویی دستگاه جوش بساز!

ممکن است لباسشویی شما نیز عمر خود را کرده باشد و دیگر کارایی خاصی برای شما به همراه نداشته باشد. اگر لباسشویی شما قدیمی شده است ولی موتور آن کار می‌ کند، آن را دور نیندازید.شما می توانید با موتور کهنه لباسشویی خود وسایل بسیار کاربردی بسازید. یکی از این وسایل کاربردی دستگاه جوش می باشد.در این ویدیو از آی پی امداد به شما آموزش خواهیم داد که چگونه با استفاده از موتور لباسشویی، دستگاه جوش بسازید.
لینک سایت: https://ipemdad.com/video/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2/