کشف آثار باستانی سریلانکا

کشف اثار در سراسر دنیا انجام میگیرد اما اکتشافات باستانی در حیطه کار و فعالیت باستان شناسان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب طلایاب معدنیاب و رادار زمینی دستی تماس حاصل نمایید.