فلسفه وجودی سلفی گری

مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری تألیف استاد علی اکبر خانجانی

https://t.me/khanjanyaliakbar/1713
=========================
جدیدترین مقاله استاد علی اکبر خانجانی بنام : کرونا " اینک آخرالزمان " دانلود از تلگرام :
https://t.me/akharozzaman2/2339
==================
همچنین کتاب جدید نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان و سایر کتابها و سخنرانی ها :
https://t.me/eshghvaerfan2/2295
====================
همه کتابهای صوتی در یوتیوب:

https://www.youtube.com/channel/UCdBm...

============================

لینک دانلود رایگان 170 جلد کتاب های استاد علی اکبر خانجانی :

https://drive.google.com/file/d/1qQV_...
شش جلد دائرة المعارف عرفانی :
https://drive.google.com/open?id=1MtV...