پیچ و رولپلاک سنگ نما اسیا راپل 09308877798

قیمت پیچ و رولپلاک نما اسیا راپل کرج

https://asiarappel.com وارد سایت شوید

پیچ و رولپلاک نما در کرج در شرکت اسیا راپل تقدیم میکند

سومین شهر پر جمعیت ایران پس از تهران و مشهد شهر کرج مرکز استان البرز و شهرستان کرج است.

قیمت پیچ و رولپلاک ساختمان

این شهر که از شهرهای کوهپایه ای ایران محسوب می شود در دامنه رشته کوه های البرز قرار گرفته و در ارتفاع 1300 متری سطح دریا است.

بر اساس آخرین سرشماری یعنی سرشماری سال 1395 شهر کرج جمعیتی بیش از 5/5 میلیون نفر ساکن دارد و یکی از مهاجر پذیر ترین شهرهای ایران است.

این شهر جمعیت زیادی را به نسبت مساحت 175 کیلومتر مربعی خود در دل خود جای داده است.

ضمن اینکه شهرستان کرج به عنوان یکی از قطب های صنعتی ایران نیز به شمار می رود.

میزان بارندگی در این شهر به نسبت تهران بیشتر است و تغییر دما در زمستان و تابستان تا حدود زیادی مشابه تهران ولی با نوسانات بیشتری است تا جایی که دمای تابستان و زمستان حدود 30 درجه گاها اختلاف دما دارند.