سایبان پارکینگ ماشین-سایبان خودرو های اتومبیل کارخانه-سایبان چادری پارکینگ مجتمع تجاری-سایبان خیمه ای پارکینگ ماشین

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح زیباترین ایده های سقف و سایبان چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که با استفاده از تکنولوژی غشاء پیش تنیده پلی استری با رویه PVC دارای لایه انتی UV پیشرو در طراحی و ساخت و اجرای سایبان های چادری میباشد