سفری از تهران به قم

مستند اجتماعی - سفری از تهران به قم - کارگردان : همایون شهنواز - سال 1348 - روایتی از ویژگی های فرهنگی و اجتماعی شهر قم .