گاز کدام مشترکین رایگان میشود ؟

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران : در حال حاضر قصد داریم موتورخانه های منازلی را که مصرف زیادی دارند بهینه کنیم تا در مصرف گاز صرفه جویی شود.و مشترکین مصرف بتوانند بدون پرداخت هزینه از گاز استفاده کندد.