مدیریت Versioning و نسخه بندی API ها در ASP.NET Core

در قسمت 16 ام از دوره API نویسی اصولی و حرفه ای در ASP.NET Core به مدیریت نسخه بندی API ها توسط مکانیزم Versioning در قالب یک معماری اصولی می پردازیم. سورس کامل و نهایی پروژه این دوره را می تونین توی گتیهاب DotNetZoom در آدرس زیر مشاهده کنین. https://github.com/dotnetzoom/AspNetCore-WebApi-Course آموزش کامل این دوره رو میتونین از لینک زیر (با کد تخفیف 20 درصدی dotnetzoom) تهیه کنین http://bit.ly/2Xo6NX2