نوآوری در کنترل تردد با اتوماسیون اداری افق فرا ویژن

استفاده از بروز ترین امکانات و اختراعات در عرصه ثبت تردد با شرکت افق فرا ویژن
دستگاه حضور و غیاب داینامیک چیست؟
سیستم حضور و غیاب داینامیک جدیدترین تکنولوژی در دستگاه‌های حضور و غیاب تشخیص چهره است که پرسنل در هر شرایط ترددشان ثبت می‌شود. در صورتی که پرسنل تفاوت ظاهری درصورت داشته باشند مانند اصلاح صورت برای آقایان یا آرایش برای خانم‌ها یا حتی پرنسل با عینک طبی و حتی دوقلو در یک شرکت، دستگاه حضور و غیاب داینامیک افق فرا ویژن شخص را شناسایی می‌کند و تردد ثبت می شود، افق فراویژن حضور و غیاب امنی را برای شما به ارمغان می‌آورد. مشاهده تصویر حضور و غیاب به شما کمک می‌کند تا خرید بهتری داشته باشید.
https://ofv-co.com/