دیرین دیرین پول که داشته باشی دیرین دیرین برات کلیپ حمایتی میسازه | کلیپ خنده دار

∆ پول که داشته باشی سه بار استیضاحت میکنن اما باز رای اعتماد میگیری

∆ پول که داشته باشی دیرین دیرین برات کلیپ حمایتی میسازه

∆ مجموعه دیرین دیرین با اون همه ادعا تسلیم پول های کثیف شد!!

@masaf

دیرین دیرین

کلیپ طنز , کلیپ فان , کلیپ خنده دار , خنده بازار , طنز