صحبت های جناب آقای علی اعتمادی فر از همکاران مهرازی

جناب آقای علی اعتمادی فر
یکی از همکارای پرانرژی و خوش اخلاق ماست

ایشون کار طراحی سایت، اپلیکیشن و سئو رو انجام میدن

وبسایت : www.mahrazacademy.com