تغییرات آموزش حضوری در مدارس

وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص برگزاری مدارس به صورت حضوری صحبت کرد.