فوتبال .استند آپ کمدی کانال مهرداد شو

این روزا فوتبال ایران رو دنبال نمیکنم وقتی خودمون اینقدر استعداد داریم چرا باید بریم پول بدیم به بازیکنای خارجی که نصفش هم بره تو جیب دلال.......


استندآپ کمدی مهرداد شو