اکولایزر 2 - The Equalizer 2018

سینمایی - اکولایزر 2 (موازنه گر) - The.Equalizer.2.2018 - "رابرت مک‌کال" (دنزل واشنگتن) که در اجرای عدالت چه برای ثروتمندان و چه برای مظلومان هیچ ترسی از خود نشان نمیدهد، اینبار با کسی طرف است که حاضر به دادن زندگی‌اش را برای اوست اما اتفاقی باعث می‎شود که به دنبال انتقام برود و… - Gap.im/nama66