درختان وزن زیادشون رو از کجا میارن؟

درختان وزن زیادشون رو از کجا میارن؟ چطوری آب رو تا نوک درخت بالا میکشن؛ معجزه ی حیرت‌انگیز طبیعت