وضعیت خیابان‌ های پایتخت و برخی از جاده‌ های کشور - ١٣ فروردین

وضعیت خیابان‌های پایتخت و برخی از جاده‌ های کشور در روز ١٣ فروردین را ببینید.