پارس آهن تاب تولیدکننده تایل آلومینیومی سازه نمایان و مخفی کلیک سقف کاذب 02188175012

شرکت پارس آهن تاب تولیدکننده سقف کاذب آلومینیومی و دیوار کاذب dry wallتولید انواع تایل آلومینیومی پروفیل گالوانیزه سازه های کلیک دامپا آلومینیومیاتصالات جانبی نصب کلیپس براکت و... زیرسازی نما سمنت برد گچبرگ و متعلقاتwww.ahantab.irتماس: 88175012-021 کارخانه: 36428467-021