دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت افق فرا ویژن

از مزیت ها و معایب دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی افق فرا ویژن می‌توان به این نکات توجه کرد؛ اولین مزیت دستگاه ثبت تردد اثر انگشتی افق فرا ویژن از بین‌ بردن صف‌های طولانی ثبت حضور و غیاب کارکنان است.اما مسئله‌ای که باعث کاهش ارزش دستکاه ثبت تردد اثر انگشتی افق فرا ویژن می‌شود، این است که قابلیت استفاده در هر فضایی که موردنیاز باشد را ندارد.به عنوان مثال اگر دستکاه ثبت حضور و غیاب اثر انگشتی افق فرا ویژن در فضایی به‌کار رود که پرسنل آن الزام به پوشیدن دستکش داشته باشند.امکان استفاده از این نوع دستگاه حضور و غیاب افق فرا ویژن از بین رفته یا در صورت استفاده سرعتی که مد نظر باشد را نداشته و باز هم می‌تواند باعث ایجاد صف‌های طولانی در ثبت حضور و غیاب کارکنان شود.
https://ofv-co.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8/biometric-attendance-device/fingerprint-attendance-device/
https://ofv-co.com/