برافراشته شدن پرچم ایران به عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای

بیست و سومین اجلاس شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بعد از ظهر روز سه شنبه چهارم ژوئیه (13 تیر) به صورت ویدئویی برگزار شد.
در این نشست ایران به عضویت رسمی سازمان همکاری شانگهای درآمد و همان روز پرچم ایران در محل دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در پکن به نشانه عضویت این کشور در «خانواده سازمان همکاری شانگهای» به اهتزاز درآمد