احترام به حریم خصوصی حق شماست

سلام دوستای خوبم امیدوارم عالی باشید
با لغو بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ سال ۱۳۷۹ که پلیس را مجاز بررسی و تفتیش خودرو بدون اجازه از مقام قضایی و در همه موارد قانونی دانسته بود لغو گردید و بازرسی خودرو توسط پلیس را صرفاً در موارد مشهود امکان‌پذیر دانست و در سایر موارد که جرم مشهودی وجود ندارد صرفاً با دستور موردی در خصوص همان خودرو را از مقام قضایی قانونی دانست.