فلزیاب تفکیک طلا با عدد وی دی ای

فلزیاب تفکیک طلا با عدد وی دی ای
فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب BFO میتواند تفکیک عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT را در شرایط مغناطیسی طلا یا انواع فلزات را دارا باشد اما در این دسته فلزیاب قدرت تفکیک در عمق کم با عدد وی دی ای VDI بدست می اید و در عمق زیاد بدست نمی اید و اشکال ان هم از جریان میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا سنسور مغناطیسی یا لوپ میباشد که توان تشخیص اختلاف فاز را در عمق زیاد ندارد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34