پخش و تولید فنسچمنی یا توری چمن

مشخصات الیاف چمن ها
چمن های آن از جنس پی وی سی ضدحریق، ضد پوسیدگی، ضدحشره و ضد آب می باشد.

مقاومت چمن های فنس چمنی، تا گرمای ۵۰ درجه می باشد.

الیاف آن از کشور ترکیه تهیه شده و در ایران تولید می گردد و قابلیت شستشو با انواع شوینده ها را دارد.
رنگ چمن ها نیز تغییر نمی کندو در سرما نیز الیاف آن پوسیده نمی شود.
دیوار سبز برای همیشه و بدون هزینه نگهداری برای زیباسازی محیط های ویلایی و شهری تولید می شود.