حضور تیم ملی اسپانیا در مسکو برای بازی با روسیه در جام جهانی 2018

حضور تیم ملی اسپانیا در مسکو برای بازی با روسیه در جام جهانی 2018