ما به زمین فرستاده شدیم

ما به زمین تبعید شدیم!؟!
تاحالا به این فکردید که چقد ما باسایر موجودات کره زمین تفاوت داریم واین موضوع چه مشکلاتی برای ما به وجوداورده
تواین قسمت از انجام شو تئوری وفکت های عجیبی برای شما بازگوخواهیم کردکه واقعا ترسناک وتعجب بر انگیزه حتما این ویدیو رو ازدست ندیدوبرای حمایت لایک کامنت فراموش نشه واگر جزوخانواده انجام شو نیستید به چنل ما بپیونید.
دیدن ویدیو های بیشتر کانال رسمی ما درآپارات واردشوید:
https://aparat.com/anjamshow