انیمیشن طنز "کرونای جدید در اتاق پرزیدنت"

انیمیشن طنز خر تو خر این قسمت به تلاش آمریکا برای منصوب کردن اپیدمی کرونا به چین مرتبط است.
درحالی که اسناد منتشر شده از پایگاه تحقیقات نظامی فورت دیتریکت آمریکا نشان داده است که ویروس کرونا محصول آزمایشگاههای نظامی آمریکاست، این کشور در تلاش است تا دولت چین را مقصر موج جدید اپیدمی کرونا در جهان جلوه دهد.