ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی کیش

دانشگاه علمی کاربردی کیش به تمام کسانی که تمایل به یادگیری سریع و کسب تجربه، برای ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی را دارند، توصیه میشود.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b4/