تصفیه آب با کانتینر

تصفیه آب با کانتینر
https://abpaksazan.com/?p=3646
از واحدهای نمکزدایی ظرفی تاکنون به عنوان گیاهان نمکزدایی در مناطق مختلف جهان برای تصفیه آب صنعتی استفاده شده است. این معادن شامل معادن سنگ آهن در سیرالئون ، اکتشاف نفت در آذربایجان ، معادن در مغولستان ، صنایع ضد یخ و تأمین آب شهری در انگلستان است.
اسمز معکوس (R / O) یک فرآیند تصفیه آب است که در آن آب از طریق یک غشا sem نیمه تراوا که حاوی سوراخ های بسیار کوچک یا "منافذ" است هل داده می شود. آب تمیز از آن عبور می کند و ناخالصی های خیلی بزرگ برای عبور از غشا are باقی مانده و خارج می شوند. به طور خلاصه ، این دستگاه برای ساخت آب فوق العاده خالص / فوق العاده خالص در نظر گرفته شده است.