فیلم سینمایی در پی پایانم Im Thinking of Ending Things 2020 با زیرنویس فارسی

فیلم در پی پایانم (I'm Thinking of Ending Things) دختر جوانی که نسبت به رابطه با نامزدش پر از شک و تردید و بدگمانی است اما تصمیم میگیرد که با او سفری به مزرعه ی دنج خانوادگی شان داشته باشد. در آنجا اتفاقات مهمی می افتند که باعث میشوند او به نامزدش خودش تمام چیزهایی که تا به حال میدانسته و باورهایش شک کند.