تصفیه فاضلاب انسانی

ابتدا فاضلاب انسانی در ابتدا به وسیله لوله کشی های موجود در ساختمانها وارد شبکه جمع آوری فاضلاب شده و در ورودی سپتیک تانک فاضلاب ابتدا از یک سبد آشغالگیر عبور داده می شود . سپس در یک ... جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک https://bonyanab.com/sanitary-wastewater-treatment/ مراجعه فرمایید.