آموزش SketchUp 2018

آموزش کامل مباحث مهم و ضروری اسکچاپ 2018
دانلود رایگان این آموزش از لینک زیر :
https://arch-projects.com/sketchup-2018-tutorial/