مصاحبه اختصاصی با امیرتتلو

مصاحبه اختصاصی با امیرتتلو(امیر حسین مقصودلو) او در این گفتگو به حواشی ایجاد شده در خصوص استاد شجریان و دیگر خوانندها پرداخت... جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید ...