لیفت کننده و لایه بردار اوراشکه

https://www.youtube.com/watch?v=lDPEX00orEw

ماسک جوان کننده و لیفت کننده اوراشکه لایه بردار و سفت کننده مناسب پوست افتاده صورت بوده و دارای رطوبت رسانی عمیق ، تغذیه کننده و موجب افزایش شفافیت و درخشندگی پوست صورت می باشد.
فلوئید لیفت و جوانی اوراشکه یک محصول ضد چروک و جوان کننده حاوی عوامل مرطوب کننده و ترمیم کننده بوده و دارای خاصیت لیفت آنی و درمانی می باشد.