سه کله پوک ماجراجو ۶ - We Bare Bears ۲۰۱۴

انیمیشن - سه کله پوک ماجراجو - We Bare Bears 2014 - ق 6 - سه خرس که با یکدیگر برادر هستند، به دنبال جایگاه خود در تمدن شهری می باشند. آن ها به دنبال غذا هستند، تلاش می کنند تا با انسان ها دوست شوند یا اینکه می خواهند اشخاص مشهوری در اینترنت باشند. .. - Gap.im/nama66