بازدید رییس جمهوری خلق چین از مزرعه جنگلی مکانیکی سای هان با

شی جین پینگ، رییس جمهوری خلق چین 23 اگوست/ 1 شهریور، به کوه یوئه لیانگ (کوه ماه) مزرعه جنگلی مکانیکی «سای هان با» رفت تا چشم انداز طبیعی این محل را مشاهده کند و با ارتقای هه بی در زمینه مدیریت جنگل، کوه، آب، مرزعه، دریاچه، چمنزار و بیابان آشنا شود و وضعیت مدیریت و حفاظت از مزرعه جنگلی این استان را مورد بررسی قرار داده و با محیط بانان و جنگل بانان دیدار کند.

شی جین پینگ پس از آن به جنگل یادبود شانگهای رفت و وضعیت رشد درختان را بررسی کرد و با وضعیت ترویج روحیه «سای هان با» در پیشبرد توسعه با کیفیت بالا آشنا شد.

در دهه 1960، «سای هان با» یک منطقه بیابانی با پوشش گیاهی بسیار اندک بود، به همین خاطر شهر پکن در 180 کیلومتری این محل تقریبا هر سال در معرض توفان شن قرار می گرفت. به منظور جلوگیری از نزدیک شدن بیابان به پکن، حفظ منابع آب منطقه پکن و اطراف آن و در عین حال تامین تقاضای چوب، در سال 1962 میلادی، وزارت جنگلداری وقت چین تصمیم گرفت در منطقه «سای هان با» یک مزرعه جنگلی مکانیکی در مقیاس بزرگ ایجاد کند. پس از بیش از نیم قرن تلاش و سختکوشی در منطقه «سای هان با» بزرگ ترین جنگل مصنوعی جهان شکل گرفت.

در حال حاضر، مساحت جنگل «سای‌ هان با» از 240 هزار مو(16 هزار هکتار) به 1.151 میلیون مو(76.7 هزار هکتار) گسترش یافته و میزان پوشش جنگلی از 11.4 درصد به 82 درصد افزایش یافته است. میزان جلوگیری از فرسایش خاک نیز به 5 میلیون و 135 هزار و 500 تن رسیده است. منطقه «سای هان با» به نمونه بارز تمدن اکولوژیکی تبدیل شده است.