امام جمعه بغداد: راهبرد استقلال از آموزه‌های اساسی اهل بیت(ع) است

آیت الله مجاهد سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد در خطبه‌های نماز جمعه فرمود: وقتی می‌خواهیم در مورد وضعیت سیاسی خود صحبت کنیم، هم مسائل مقطعی و تاکتیکی وجود دارد و هم مسائل راهبردی پیش روی ماست. مسائل تاکتیکی در واقع حوزه سیاست شیعیان را شامل می‌شود و مسائل راهبردی، مسائل سیاسی صرف است.

وی افزود: ما به عنوان شیعه از هزار و چهارصد سال قبل یک عقیده سیاسی داریم و این عقیده ثابت است و عده‌ای از مستشرقان نیز در این باره مطالبی نوشته‌اند. اما نگرش آنها نسبت به عقاید ما با دشمنی همراه بوده که این دشمنی تا به امروز ادامه داشته است.

آیت الله سیدیاسین الموسوی تصریح کرد: یکی از مسائل راهبردی سیاسی که از اهل بیت(ع) آموختیم، مسئله استقلال است، زیرا آن را یک امر راهبردی ثابت می‌دانیم که تغییر نمی‌کند و این راهبرد هرگز اجازه نمی‌دهد که ما اشغال کشورمان توسط بیگانگان را بپذیریم. به همین دلیل است که علمای ما در گذشته و زمان حمله انگلیسی‌ها به عثمانی‌ها فتوا داده‌اند که جهاد با انگلیسی‌ها واجب است. درحالی که عثمانی‌ها سنی بودند، اما علمای ما نگاه مذهبی نسبت به این موضوع نداشتند.

امام جمعه بغداد تأکید کرد که ما نمی‌پذیریم که دست خود را به سمت دشمن دراز کنیم یا با او صلح کنیم، چه رسد به اینکه اجازه دهیم کشور ما را اشغال کند.

وی با بیان اینکه یکی از جنایاتی که صدام مرتکب شد، نابودی استقلال عراق بود، تصریح کرد: صدام زمین بایری را به ما تحویل داد و این نشان می‌دهد که استعمار در همه زمینه‌ها از جمله در عرصه فرهنگی تلاش می‌کند تا کشورهای ما را اشغال کند.