آموزش تعمیر یخچال

برای تعمیر "یخچالی که برفک می زند"
، راه حل های مختلفی وجود دارد. در وهله اول باید گفت یخچال هایی که قدیمی تر بوده و از سیستم های ضد برفک برخوردار نیستند، باید به صورت منظم و ترجیحا هر دو ماه یک بار به طور کامل برفک زدایی شوند. این کار را خود کاربران می توانند انجام دهند و نیازی به دخالت تعمیرکار نیست. اما در مورد یخچال های جدید که مجهز به تکنولوژی های ضد برفک هستند، گاهی نیاز است که محصول توسط یک تعمیرکار متخصص بررسی شده و قطعات آن تعمیر و یا تعویض گردند.

"نمایندگی تعمیرات یخچال"