ایرانگرد 9

مستند - ایرانگرد 9 - فصل سوم ، ق ، 7 و 8 و 9 ( آلیجوق ، لوت ) - نگاهی ممتفاوت در معرفی طبیعت بکر شهرهای مختلف کشور و زندگی در میان عشایر و مردمان ییلاقی و شهرها و روستاهای ایران برای مخاطبان دارد. - . Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat