دوره آموزشی مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) با کد ۹۹۵۰۵۹۳۰ به مدت ۱۶ ساعت مدرسه آماده 2 1 نمونه سوال ثبت نام در دوره ضمن خدمت فرهنگیان آموزش ltms.medu.ir

برای دانلود سوالات امتحانی دوره مدیریت مدرسه بر روی لینک زیر کلیک کنید http://hmoalem.ir/downloads/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86/
آموزشیمدرسه آمادهضمن خدمت مدیریت بحران خدمت مدرسه آماده ویژهمدرسه اماده ضمن خدمت نمونه سوالات مدرسه اماده