دانلود نسخه خطی و نایاب شاهنامه فردوسی با بیش از دویست مینیاتور رنگی از دوره سلطان ابراهیم میرزا

دانلود نسخه خطی و نایاب شاهنامه فردوسی با بیش از دویست مینیاتور رنگی از دوره سلطان ابراهیم میرزا
دانلود نسخه خطی و نایاب شاهنامه فردوسی با بیش از دویست مینیاتور رنگی از دوره سلطان ابراهیم میرزا
این نسخه نفیس و ارزشمند شاهنامه از نسخه های نایاب شاهنامه فردوسی محسوب می شود و حاوی مجموعه ای زیبا از مینیاتورهای رنگی است.

خط: نستعلیق.

نوع: پی دی اف.

بیش از 1500 صفحه.

حجم: 326 مگابایت.

برای دانلود فایل لطفا لینک زیر را در داخل مروگر خود وارد کنید و از صفحه مربوطه فایل را دانلود کنید.

http://nosakh.sellfile.ir/prod-1817698-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87+%D8%AE%D8%B7%DB%8C+%D9%88+%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7.html?r=39278