موسیقی سفر رادار361 | سجاد افشاریان

رفتن نقطه آغازین شکلی از جابجایی که در زمان سفر نام گرفته.
ما سفر آغاز می‌کنیم،
از جایی به جایی،
از خویش به خویش،
یا از من به تو

چی میشه که آدما تصمیم به رفتن میگیرن؟


رادار۳۶۱‌موتور جستجوی جامع "(https://radar361.com/)[رزرو هتل]" ، اقامتگاه و "(https://radar361.com/flights)[خرید بلیط هواپیما]"