پیکی بلایندرز 11 - Peaky Blinders

سریال - پیکی بلایندرز ( نقابداران ) - Peaky Blinders 2015 - فصل چهارم ، ق 4 و 3 (( بالای 16 )) - در دهه ۲۰ که گروه های گنگستری در شهر بیرمنگهام واقع در انگلستان بسیار زیاد شده است، یک گروه گنگستر سعی میکند خود را در این دهه به قدرت برساند...… - Gap.im/nama66