موزیک ویدئو جدید فریدون آسرایی هنوزم همونیم

کلیپ فریدون آسرایی هنوزم همونیم یه رنگ سفیدی نشسته رو موهات اجرا شده در کنسرت فایل صوتی http://upahang.com/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2%d9%85-%d9%87%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d9%85/