آتل بینی بعد عمل | زمان برداشتن آتل بینی (گچ بینی) چه زمانی است ؟

آتل بینی کی برداشته میشود ؟ دکتر موحد درباره اسپلینت بینی بعد از عمل و نحوه برداشتن آن صحبت می کند. فیلم برداشتن آتل بینی را در لینک زیر ببینید :
https://medvika.com/video/%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%84/
تلفن تماس برای رزرو نوبت و مشاوره رایگان : 09018191885
نوبت دهی پزشکان مشهد در سایت مدویکا : www.medvika.com