کارآفرین ها به دنبال راه حل هستند و کارمندان به دنبال رفع مشکل

یافتن راه حل و رفع مشکل دو تفاوت بزرگ با هم دارد. زمانی که شما مشکلی برایتان ایجاد می شود می خواهید سریعا آن مشکل را برطرف کنید تا به کارهای عادی زندگیتان برسید. به این کار رفع مشکل می گویند که ممکن است آن مشکل چند ماه بعد هم رخ دهد. اما زمانی که راه حلی برای آن پیدا می کنید، آن مشکل دیگر ایجاد نمی شود.
ادامه اين مطلب در لينک زير
https://goo.gl/EqU25f