حضور دوستان خارجی در جشن« دوان وو»

حضور دوستان خارجی در جشن« دوان وو»
دوستان از راه دور آمده اند، چه خوشوقت است! با نزدیک شدن به جشنواره «دوان وو » ، برخی از جوامع مسکونی و مدارس چین از دوستان خارجی که در چین کار و تحصیل می کنند، دعوت می کنند تا غذای «جونگ جی »(کوفته برنج ) را درست کنند، به رقص اژدها ، حفر کردن بامبو ، بافتن طناب های رنگارنگ پردازند و مشترکا آداب و رسوم جشنواره دوان وو را بچشند و فرهنگ سنتی چین را تجربه کنند.
در استان جه جیانگ، شرق چین، دوستان خارجی از ایران، آفریقای جنوبی، غنا، کامرون و گرجستان با راهنمایی ساکنان محلی درست کردن «جونگ جی » کوفته برنجی را یاد میگیرند.
«سارا» 20ساله از ایران در کودکی به همراه والدینش به نینگ بو چین آمد و به مدت 18 سال در چین زندگی کرده است ، وی نه تنها در جشن های محلی عید دوان وو در نینگ بو شرکت کرد و لذت درست کردن کوفته برنجی را تجربه کرد، بلکه درک و احساسات او را در مورد عید «دوان وو« و فرهنگ چینی را برای مردم معرفی کردند.