آتش ‌سوزی کلینیک درمانی در شمال تهران

آتش سوزی گسترده ‌ای در کلینیک خیابان شریعتی نرسیده به قدس ساعت ۲۰:۴۶ دقیقه امروز رخ داد.