دوره های مجازی با مدرک معتبر

پس از عضویت در سایت مرکز آموزش مجازی پارس، یک کد اختصاصی به شما داده خواهد شد، کافیست دوستان شما در قسمت «کد معرف» آن را وارد کنند تا یک هدیه 20 هزارتومانی خرید دریافت کنید.شما می توانید با وارد کردن کد 24134 در قسمت کد معرف یک هدیه 20 هزار تومانی دریافت کنید.