مطالبه وجه باچک

مطالبه وجه با چک
چک جزوه اسناد لازم الجرا می باشد که می توانید از طریق آن به دادگستری مراجعه کرده و حکم اجرا را بگیرید پس اگر به دنبال راهی برای مطالبه وجه از طریق چک می باشید در این ویدئو همراه ما با شوید.
همچنین روشی جدید وجود دارد که می توانید همراه با مطالبه وجه با چک دادخواست نیز ارائه دهید که این دادخواست به شعبه رسیدگی کننده داده شده و هزینه دادرسی نیز اجرا میشود.
منبع سایت حامیان عدالت