عاشقان فوتبال و دلال ها : قسمت سوم

عوامل فساد و تضعیف فوتبال باشگاهی و ملی ؛ فساد ؛ دلال و سایت های شرط بندی / تیم فوتبال آروند " هدف ما ایجاد عدالت در فوتبال " دادن فرصت برابر برای تمام عاشقان فوتبال ؛ شعار ما ؛ فوتبال برای همه ؛ ثبت نام فقط از طریق پیج اینستاگرام
Instagram: fc_rvand